Wakacje na Plus - kolonie dla dzieci

Elektrostymulacja - dla kogo i dlaczego?

Ogromna liczba pacjentów z niedowładami mięśni po udarach, urazach głowy lub rdzenia, SM, mózgowym porażeniem dziecięcym, mielodysplazją, cukrzycą, nietrzymaniem moczu lub stolca i wielu innymi chorobami, nie orientuje się jak wiele można zyskać stosując stymulację funkcjonalną i EMG-biofeedback. Część z nich korzystała z zabiegów nieefektywnych, bo wykonywanych za krótko lub niewłaściwie.  Tymczasem nie ma innej metody, która z podobną skutecznością powodowałaby poprawę przewodnictwa nerwowego u chorych z niedowładem jak elektrostymulacja funkcjonalna (FES). Żaden stymulator nie zastąpi pracy fizjoterapeuty, ale w terapii niedowładów, dopiero połączenie kinezyterapii i FES stwarza pacjentowi maksimum szans na odzyskanie sprawności.

Zabieg ten, drogą pobudzania odpowiednich struktur nerwowych i procesów metabolicznych z wykorzystaniem zjawisk elektroosmozy i elektroforezy, ma na celu wspomaganie zdolności do regeneracji tych narządów i układów, których czynność została upośledzona w wyniku urazu, choroby czy zmian zwyrodnieniowych. FES wykonuje się za pomocą elektrod aplikowanych w obszarze mięśni objętych niedowładem i/lub wzdłuż przebiegu uszkodzonych struktur nerwowych.

Tak zwana nadkręgosłupowa FES (oververtebral FES), to elektrostymulacja pobudzająca przewodzenie w tych segmentach rdzenia kręgowego, które zostały uszkodzone lub z których wychodzą na obwód nerwy obwodowe. W przypadku pacjentów z niedowładem kończyn górnych będą to segmenty szyjno-piersiowe (C-4 do Th 2), dla kończyn dolnych segmenty lędźwiowo-krzyżowe (L2 do S-3). Przy zaburzeniach czynności pęcherza i struktur dna miednicy, elektrostymulacja jest (zależnie od wskazań) aplikowana na wysokości odcinka piersiowego (Th-10–Th12) i/lub krzyżowego ośrodka mikcji (S-2 do S-4).

Dla pacjentów po udarach, urazach kręgosłupa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, stwardnieniem rozsianym czy niedowładem w wyniku zmian neuropatycznych, FES powinna być obowiązkowym zabiegiem uzupełniającym kinezyterapię.

W innych wskazaniach jak np. ból przewlekły, regeneracja tkanek miękkich po urazie, zaburzenia ukrwienia i gojenia się ran lub odleżyn, zrost kostny, elektrostymulacja TENS i FES przynosi świetne efekty, bez żadnych działań ubocznych.

W naszej wypożyczalni są dostępne dwa elektrostymulatory firmy Innomed. Szczegóły dotczące urządzeń na stronie: http://www.innomed.pl/stymulatory-miesni-c3686.html

Darczyńcy:

Wsparcie medialne: